Tag: industri pelancongan

PERANAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN NEGARA

Sektor pelancongan telah banyak memberi banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Sektor perlancongan telah dapat memberi sumbangan dalam menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Untuk memajukan sektor pelancongan negara semua pihak mestilah bekerjasama. 

 

# Peranan Aktif Pihak Kerajaan

 Antara pihak yang boleh memainkan peranan utama untuk memajukan sektor pelancongan ialah pihak kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewanagan untuk membina pelbagai kemudahan pelancongan. Contohnya,pihak kerajaan boleh membina sistem jalan raya yang baik untuk memudahkan pelancong begerak ke sesutatu kawasan pelancongan.Pihak kerajaan boleh mengadakan Program Tahun Melawat Malaysia bagi menarik lebih ramai kedatangan pelancong asing.

 

# Peranan Pengusaha Hotel

Pengusaha hotel juga boleh memainkan peranan. Pengusaha hotel hendaklah menyediakan kemudahan penginapan dengan harga yang berpatutan dan berkualiti. Pengusaha hotel boleh membuat pakej perlancongan bagi menarik lebih ramai pelanconga dari dalam dan juga luar Negara untuk tinggal lebih lama di hotel mereka. Jika pengusaha hotel mampu mengawalkan perkhidmatan pelancongan yang berkualiti, saya pasti sektor pelancongan Negara akan terus maju.

 

# Peranan Peniaga Hotel            

Bagi pihak peniaga hotel pula, mereka juga boleh memainkan peranan untuk memajukan sektor pelanconga negara. Contohnya, peniaga mesti meletakkan harga yang beerpatutan terhadap barangan yang dijual. Mereka juga mesti menjaga kualiti barangan yang dijual supaya pelancong berpuas hati dengan barangan yang dibeli. Para peniaga juga tidak wajar mengenakan harga yang berlainan antara pelancong tempatan dengan pelancong luar negara.

 

# Peranan Rakyat

Disamping itu, rakyat Malaysia sendiri boleh memainkan peranan untuk memajukan sektor pelancongan negara. Justeru, semua rakyat Malaysia mesti mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Rakyat Malaysia juga mestilah sentiasa menunjukkan muka yang manis dan selalu tersenyum. Jika terdapat pelancong asing yang bertanya tentang sesuatu pekara, mereka mestilah menjawab dengan baik dan member pertolongan yang sewajarnya.