SEBAB-SEBAB BERLAKU PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Isu-isu tentang pencemaran alam sekitar kerap berlaku di negara kita. Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita antaranya ialah pencemaran air sungai dan pencemaran udara.  Isu pencemaran alam sekitar ini sememangnya tidak boleh dipandang ringan oleh setiap lapisan masyarakat masyarakat. Terdapat beberapa sebab terjadinya pencemaran alam sekitar di negara kita.

Sikap Individu Yang Mengambil Mudah Tentang Pencemaran

Sebab utama pencemaran alam sekitar berlaku adalah kerana sikap individu sendiri. Terdapat individu yang mengambil mudah tentang aspek kebersihan lalu membuang sampah ke dalam sungai. Individu yang membuang sampah ke dalam sungai akan menyebabkan sungai dipenuhi dengan sampah sarap lalu sungai menjadi kotor. Selain itu, perbuatan membuang puntung rokok ke dalam semak pula akan menyebabkan kebakaran yang boleh mencemarkan udara.

Sikap Tidak Bertanggungjawab Masyarakat

Selain itu, sikap masyarakat juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Kebanyakan ahli masyarakat menganggap sungai sebagai tempat untuk membuang sampah dan tempat menyalurkan air yang kotor atau sisa kumbahan dari rumah mereka. Masyarakat juga tidak mahu membersihkan sungai yang dipenuhi rumput, timbunan lumpur atau timbunan sampah. Akhirnya, sungai akan menjadi semakin cetek dan kotor hingga boleh menyebabkan banjir kilat apabila hujan turun dengan lebat dan berterusan.

Sikap Tidak Bertanggungjawab Segelintir Pekerja Syarikat Perkapalan

Sikap pekerja syarikat perkapalan juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pekerja syarikat perkapalan yang membuang minyak hitam ke dalam laut semasa kapal sedang belayar. Tujuan pekerja ini membuang minyak hitam ke dalam laut adalah untuk menjimatkan kos melupuskan minyak hitam. Akibatnya, air laut akan tercemar dan hidupan laut seperti ikan, sotong dan udang akan mati atau tercemar.

Sikap Pekerja Sektor Perladangan

Di samping Itu, sikap pekerja di sektor pertanian juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pekerja di sektor pertanian yang membuang sisa racun rumpai ke dalam sungai dan perbuatan ini boleh menyebabkan air sungai tercemar. Selain itu, terdapat juga pekerja di sektor pertanian yang membakar hutan bagi membersihkan tanah untuk bercucuk tanam. Hutan yang terbakar ini akan mengeluarkan asap yang tebal lalu berlakulah jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan manusia.

Sikap Tidak Bertanggungjawab Segelintir Pegawai Penguatkuasa Alam Sekitar

Sikap negatif sesetengah pegawai penguatkuasa alam sekitar juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pegawai penguatkuasa yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik dan amanah. Sebagal contoh, pihak yang mencemarkan alam sekitar tidak dikenakan tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, mereka akan mengulangi perbuatan mereka ini hingga keadaan alam sekitar menjadi semakin teruk dan menyusahkan banyak pihak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *