SEBAB BERLAKU MASALAH DISPLIN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH

Pernahkah kita menyedari apakah yang menyebabkan banyaknya berlaku masalah displin di kalangan pelajar sekolah.

 

Antara sebab berlakunya masalah displin pelajar ialah sikap pelajar itu sendiri. Pelajar yang tidak berdisiplin ini lazimnya tidak mempunyai tahap disiplin yang tinggi dan kurang didikan agama serta moral. Oleh itu, mereka kerap melanggar peraturan sekolah seperti datang lambat, merokok dan bergaduh. Sewajarnya para pelajar mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan demi kebaikan semua pihak di sekolah.

 

Pihak seterusnya yang mempengaruhi masalah disiplin di sekolah ialah ibu bapa. Terdapat segelintir ibu bapa yang tidak memberikan didikan nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka. Ada ibu bapa sering memarahi anak-anak tanpa alas an munasabah. Anak-anak yang tidak bahagia di rumah, turut berasa tidak bahagia juga apabila berada di sekolah. Kesannya, mereka akan melakukan pelbagil perkara yang melanggar disiplin sekolah. Oleh itu, sewajarnya pihak ibu bapa dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak agar anak­ anak dapat ke sekolah dengan perasaan tenang dan ceria.

 

Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong kepada masalah disiplin pelajar. Pelajar sewajarnya memilih rakan yang baik, berdisiplin serta rajin belajar. Jika pelajar memilih rakan sebaya yang tidak baik akan turut terpengaruh dengan perbuatan negatif tersebut. Lazimnya, pelajar yang tidak berdisiplin selalu melanggar peraturan sekolah seperti ponteng kelas dan merosakkan harta benda sekolah. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memantau dan mengenali rakan-­rakan anak mereka serta memastikan rakan-rakan anak mereka bebas darlpada unsur negatif.

 

Di samping itu, sikap pihak sekolah juga boleh mendorong ke arah wujudnya masalah disiplin di kalangan pelajar. Justeru, pihak sekolah mestilah sentiasa memantau pelakuan pelajar pada setiap masa dan menghukum pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *