CARA-CARA MENCERIAKAN KAWASAN SEKOLAH

Langkah yang perlu dibuat oleh pihak sekolah untuk menceriakan kawasan sekolah ialah dengan menanam pelbagai jenis pokok. Di samping menceriakan persekitaran, pokok yang ditanam juga dapat membekalkan oksigen. Penanaman pokok sewajarnya ditumpukan di bahagian pintu masuk dan hadapan pejabat sekolah kerana tempat ini menjadi tumpuan pelawat. Antara jenis pokok yang boleh ditanam ialah pokok bunga dan pokok tumbuhan hijau yang cantik. Pokok-pokok yang telah ditanam ini mesti dijaga dengan baik, sepertl menyiram air dan meletakkan baja.

 

Selain itu, keceriaan sekolah juga boleh dipertingkatkan dengan mengecat bangunan lama. Cat bangunan yang pudar atau sudah luntur pasti akan mengganggu keceriaan sekolah. Sewajarnya bangunan sekolah dicat lima tahun sakali dan pihak sokolah boleh meminta peruntukan tersebut daripada Kementerian Pelajaran. Antara warna yang menarik untuk bangunan sekolah adalah warna yang terang. Sesungguhnya, bangunan yang baru dicat akan menyerlahkan lagi keceriaan pokok

 

Di samping itu, pihak sekolah juga boleh membuat landskap di bahagian pintu masuk dan hadapan pejabat. Landskap yang menarik pasti dapat menceriakan lagi kawasan sekolah. Kos untuk membuat landskap ini boleh juga dipohon daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Bentuk landskap sewajarnya ringkas tetapi menarik dan kosnya pula seharusnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, pihak sekolah juga boleh meminta khidmat nasihat daripada pihak berkuasa tempatan untuk membuat landskap yang bersesuaian.

 

Langkah seterusnya supaya sekolah sentiasa ceria ialah dengan tidak membuang sampah di merata tempat. Sikap tidak membuang sampah merata-rata pasti dapat menceriakan persekitaran sekolah. Tindakan tegas hendaklah diambil terhadap pelajar yang tidak mengambil berat tentang peraturan membuang sampah. Dalam pada itu, pihak sekolah hendaklah meletakkan tong sampah di tempat yang strategik supaya pelajar dapat membuang sampah dengan mudah. Pihak pentadbiran sekolah juga hendaklah sentiasa mengingatkan pelajar supaya tidak membuang sampah di merata rata.

 

Untuk pengukuhan, pihak sekolah wajar mengadakan pertandingan keceriaan kelas setiap minggu. Di samping dapat menceriakan persekitaran sekolah, kebersihan sekolah juga dapat memberikan keselesaan kepada pelajar untuk belajar. Antara aspek yang perlu diambil kira dalam pertandingan keceriaan kelas ialah kebersihan lantai, kekemasan susunan kerusi dan meja serta pengisian maklumat pada papan kenyataan kelas. Kelas yang paling ceria akan diumumkan di perhimpunan mingguan dan diberi hadiah berserta piala pusingan. Bagi kelas yang tidak mencapai tahap minima keceriaan, denda patut dikenakan.

 

Kawasan persekitaran sekolah sewajarnya sentiasa ceria bagi menghasilkan suasana yang kondusif untuk pelajar belajar. Bagi menampung kos menceriakan kawasan sekolah pula, pihak PIBG juga boleh membantu. Manakala, aktiviti gotong-royong antara warga sekolah dengan PIBG pula perlu diadakan untuk menceriakan kawasan sekolah. Sesungguhnya, persekitaran sekolah pasti akan lebih ceria jika Ibu bapa, pihak PIBG, para pelajar dan pihak sekolah berganding bahu untuk menceriakan sekolah.

JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH

Dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah dan dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Di sekolah, terdapat beberapa jenis aktiviti kokurikulum yang boleh dijalankan.

 

Pasukan unit beruniform merupakan salah satu daripada aktiviti kokurikulum di sekolah. Pasukan unit beruniform ini terdiri daripada Pasukan Pengakap, Kadet Polis, Kadet Romba, Bulan Sabit Merah, Pergerakan Puteri Islam, Kadet Remaja Sekolah dan lain-lain. Antara aktiviti yang dilakukan dalam perjumpaan unit beruniform ialah kawat kaki, perkhemahan dan sebagainya. Aktiviti unit beruniform ini dapat membentuk tahap disiplin yang tinggi dalam diri pelajar. 

 

Selain itu, sukan olahraga juga merupakan aktiviti kokurikulum yang diadakan di sekolah. Setiap sekolah akan merancang aktiviti sukan olahraga yang akan disertai oleh semua pelajar.  Antara acara yang dipertandingkan ialah acara padang dan acara balapan. Sesungguhnya, pertandingan kejohanan olahraga tahunan ini dapat membentuk semangat juang yang tinggi kepada pelajar.

 

Aktiviti permainan juga merupakan salah satu kegiatan kokurikulum. Aktiviti permainan ini kebanyakannya dimainkan secara berpasukan dan jumlah pemain adalah berbeza antara satu permainan dengan permainan yang lain. Aktiviti permainan ini boleh dimainkan di padang atau di gelanggang. Contoh aktiviti permainan ialah bola sepak, bola jaring dan badminton. Aktivitl permainan ini boleh membentuk nilai bekerjasama dalam pasukan dan juga sikap tidak mementingkan diri sendiri.

 

Aktiviti kelab juga merupakan kegiatan kokurikulum. Setiap kelab mempunyai ahli jawatankuasa dan guru pembimbing. Antara contoh kelab yang terdapat di sekolah ialah Kelab Catur, Kelab Pencegah Jenayah, Kelab Keselamatan Jalan Raya dan sebagainya. Aktiviti kelab yang dijalankan ini akan memberi pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar secara langsung atau tidak langsung.

SEBAB BERLAKU MASALAH DISPLIN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH

Pernahkah kita menyedari apakah yang menyebabkan banyaknya berlaku masalah displin di kalangan pelajar sekolah.

 

Antara sebab berlakunya masalah displin pelajar ialah sikap pelajar itu sendiri. Pelajar yang tidak berdisiplin ini lazimnya tidak mempunyai tahap disiplin yang tinggi dan kurang didikan agama serta moral. Oleh itu, mereka kerap melanggar peraturan sekolah seperti datang lambat, merokok dan bergaduh. Sewajarnya para pelajar mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan demi kebaikan semua pihak di sekolah.

 

Pihak seterusnya yang mempengaruhi masalah disiplin di sekolah ialah ibu bapa. Terdapat segelintir ibu bapa yang tidak memberikan didikan nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka. Ada ibu bapa sering memarahi anak-anak tanpa alas an munasabah. Anak-anak yang tidak bahagia di rumah, turut berasa tidak bahagia juga apabila berada di sekolah. Kesannya, mereka akan melakukan pelbagil perkara yang melanggar disiplin sekolah. Oleh itu, sewajarnya pihak ibu bapa dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak agar anak­ anak dapat ke sekolah dengan perasaan tenang dan ceria.

 

Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong kepada masalah disiplin pelajar. Pelajar sewajarnya memilih rakan yang baik, berdisiplin serta rajin belajar. Jika pelajar memilih rakan sebaya yang tidak baik akan turut terpengaruh dengan perbuatan negatif tersebut. Lazimnya, pelajar yang tidak berdisiplin selalu melanggar peraturan sekolah seperti ponteng kelas dan merosakkan harta benda sekolah. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memantau dan mengenali rakan-­rakan anak mereka serta memastikan rakan-rakan anak mereka bebas darlpada unsur negatif.

 

Di samping itu, sikap pihak sekolah juga boleh mendorong ke arah wujudnya masalah disiplin di kalangan pelajar. Justeru, pihak sekolah mestilah sentiasa memantau pelakuan pelajar pada setiap masa dan menghukum pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

KEBAIKAN AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH

Kebaikan pertama menyertai aktiviti kokurikulum ialah dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Masa lapang perlu diisi dengan kegiatan yang berfaedah supaya masa tersebut tidak dibiarkan berlalu begitu sahaja. Pelajar biasanya cenderung untuk menonton televisyen jika tiada kegiatan kokurikulurn di sebelah petang pada hari persekolahan. Oleh itu, penyertaan pelajar-pelajar dalam permainan bola sepak dan bola jaring membolehkan masa lapang mereka diisi dengan aktiviti yang berfaedah di samping dapat menyihatkan badan. Setiap aktiviti kokurikulurn yang disertai oleh pelajar akan membolehkannya menghindari sikap suka membazirkan masa.

 

Dengan menyertai kegiatan kokurikulum juga pelajar dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan ini penting kepada pelajar supaya mereka boleh menjalani kehidupan pada masa hadapan dengan lebih sempurna. Pengalaman juga penting kerana dapat membantu pelajar dalam menghadapi sesuatu perkara pada masa hadapan dengan lebih baik. Pengetahuan memberi rawatan kecemasan yang diajar dalam Persatuan Bulan Sabit Merah misalnya membolehkan pelajar memberi rawatan kecemasan apabila ada kemalangan jalan raya berlaku. Selain itu, pengalaman menjadi ketua dalam sesuatu aktiviti kokurikulurn juga dapat membantu pelajar menjadi pemimpin dalam masyarakat.

 

Di samping itu, aktiviti kokurikulum juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar.  Setiap aktiviti kokurikulum mempunyai kebaikannya yang tersendiri dalam mendidik pelajar mengamalkan nilai murni. Amalan nilai murni ini dapat membantu pelajar dalam bidang akademik mereka.

 

Kegiatan kokurikulurn juga membolehkan seseorang pelajar menambahkan kenalan. Kenalan yang ramai membolehkan pelajar bertukar-tukar pengetahuan dan pengalaman dalam sesuatu perkara. Selain itu, pelajar yang banyak kenalan akan lebih ceria dan dapat memperbaiki kemahiran berkomunikasi. Pelajar juga boleh menambahkan kenalan melalui penyertaan dalam aktiviti kokurikulum di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Namun demikian, pelajar mestilah berhati­-hati dalam memilih kenalan dan pilihan kenalan yang sentiasa bersikap positif dalan kehidupan.

 

Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulurn juga akan membolehkan pelajar menjadi insan yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pelajar yang seimbang perkembangan dirinya lazimnya bersikap rajin serta mematuhi suruhan agama. Insan yang seimbang akan belajar dan bermain bersungguh-sungguh demi mencapai cita-cita yang diidamkan. Seterusnya pelajar berpeluang memasuki pusat pengajian tinggi dan memegang jawatan yang baik.  

FAKTOR MENYEBABKAN PELAJAR KURANG MINAT MEMBACA

Isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti membaca di kalangan pelajar kerap dibincangkan. Hal ini kerana aktiviti membaca di kalangan pelajar masih kurang.  Terdapat beberapa faktor yang menjadikan seseorang pelajar itu kurang minat membaca.

 

# Sikap Malas Pelajar

Antara sebab pelajar kurang membaca ialah sikap pelajar itu sendiri. Ramai pelajar menganggap membaca sebagai satu aktiviti yang tidak menyeronokkan dan membosankan. Sikap ini harus dihindar oleh pelajar kerana sikap ini akan merugikan diri sendiri. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memberikan kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan membaca.

 

# Lebih Minat Menonton Televisyen

Televisyen juga menjadi penyebab kepada sikap pelajar yang kurang membaca. Ramai pelajar lebih cenderung untuk menonton rancangan televisyen daripada membaca apabila ada masa lapang. Pelajar suka menonton rancangan hiburan yang kurang berfaedah kepada pelajar. Pelajar hanya membaca apabila menjelang hari peperiksaan sahaja.

 

# Pengaruh Rakan Sebaya

Pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu sebab pelajar kurang membaca. Pelajar pasti kurang membaca apabila berkawan dengan rakan yang kurang membaca. Lazimnya, pelajar yang kurang membaca lebih suka menghabiskan masa lapang dengan melepak atau melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Pelajar yang kurang membaca juga cenderung menghabiskan masa lapang mereka dengan bermain.

 

# Sikap Keluarga   

Di samping itu, sikap keluarga juga boleh menjadi penyebab pelajar kurang membaca. Sebagal contoh, ibu bapa kurang menasihati anak-anak jika mereka kurang membaca. Bahan-bahan bacaan untuk anak juga jarang dibeli oleh ibu bapa. Apa yang lebih mendukacitakan lalah ibu bapa sendiri tidak mengamalkan budaya membaca ketika berada di rumah.

 

# Sikap Pihak Sekolah

Sikap pihak sekolah juga menjadi penyebab pelajar kurang membaca. Pihak sekolah kurang memberi kesedaran kepada pelajar tenting kebaikan membaca. Kempen membaca yang dijalankan di sekolah juga tidak menyeluruh dan tidak berterusan. Selain itu, pengetua dan guru-guru sendiri kurang menunjukkan sikap rajin membaca, justeru pelajar tidak mendapat contoh yang baik untuk diteladani.

PUNCA REMAJA SUKA MELAKUKAN PERBUATAN MELEPAK

Perbuatan melepak di kalangan remaja didapati masih berlaku. Pada pendapat saya, isu ini tidak boleh dipandang ringan oleh pemimpin masyarakat. Sebenarnya terdapat beberapa sebab berlakunya perbuatan melepak.

 

# Sikap Negatif Remaja Sendiri

Sebab berlakunya perbuatan melepak ialah sikap remaja sendiri. Remaja yang melepak tidak mempunyal cita-cita yang jelas dan kurang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni yang tidak diamalkan ialah menghargai waktu. Oleh itu, sewajarnya para remaja menghargai masa mereka kerana `masa itu adalah emas’.

 

# Pengaruh Rakan Sebaya

Pengaruh rakan sebaya juga menjadi penyebab kepada perbuatan melepak. Terdapat remaja yang terpengaruh dengan rakan untuk pergi ke pusat membeli-belah dan melepak di sana. Semasa melepak, terdapat remaja yang mengganggu ketenteraman orang ramai dengan membuat bising. Terdapat juga remaja yang berdua-duaan dan melakukan perbuatan yang kurang bermoral.

 

# Faktor Keluarga

Sikap keluarga juga menjadi penyebab perbuatan melepak di kalangan remaja. Terdapat ibu bapa yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak¬anak. Akibatnya anak-anak berasa bosan berada di rumah. Akhirnya anak-anak bertindak keluar dari rumah untuk menghiburkan hati dengan berjumpa rakan-rakan, maka terjadilah perbuatan melepak.


# Sikap Tidak Kisah Masyarakat

Sikap masyarakat juga boleh menjadi penyebab kepada perbuatan melepak. Terdapat ahli masyarakat yang menganggap perbuatan melepak di kalangan remaja adalah ‘perkara biasa’. Tambahan pula remaja yang melepak itu bukan merupakan ahli keluarga mereka. Perbuatan melepak yang tidak ditegur ini pasti akan berterusan dan akhirnya meruglkan para remaja, masyarakat dan seterusnya negara kita.

 

# Penguatkuasaan Undang-Undang Kurang Ketat

Penguatkuasaan undang-undang yang kurang ketat daripada pihak berkuasa dan pihak kerajaan juga menjadi penyebab perbuatan melepak. Buat masa Ini tiada undang undang yang membolehkan remaja yang melepak ditangkap. Justeru, remaja menganggap perbuatan melepak ini tidak salah di sisi undang-undang. Oleh itu, perbuatan melepak ini semakin menjadi-jadi di kalangan remaja.

CARA MENGATASI PERBUATAN MELEPAK DI KALANGAN REMAJA

Perbuatan melepak di kalangan remaja didapati semakin bertambah. Isu remaja melepak ini wajar dipandang serius oleh pemimpin masyarakat. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi perbuatan melepak.

 

Antara cara-cara mengatasi perbuatan melepak ialah dengan membetulkan sikap para remaja. Setiap remaja mesti mempunyai cita-cita dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah nilai menghargai masa dan nilai kerajinan. Justeru, para remaja mesti memenuhi masa lapang mereka dengan aktiviti¬-aktiviti berfaedah seperti membaca dan bersukan.

 

Selain itu, keluarga juga boleh memainkan peranan dalam mengatasi perbuatan melepak. Contohnya, ibu bapa mesti menasihati anak-anak mereka agar menjauhi perbuatan melepak dan menerangkan kesan negatif perbuatan melepak. Ibu bapa juga mesti memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak agar anak-anak berasa dihargai dan disayangi selalu. Ibu bapa juga mesti memantau pergerakan anak-anak pada setiap masa agar mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah seperti melepak.

 

Masyarakat juga boleh memainkan peranan dalam mengatasi perbuatan melepak. Contohnya, masyarakat setempat mesti menegur dengan baik perbuatan melepak di kalangan remaja. Jika para remaja masih terus melepak, bantuan daripada ketua masyarakat perlu diminta. Bantuan juga boleh diminta daripada pihak polis kerana perbuatan melepak ini kadangkala boleh menyebabkan masalah sosial yang lain seperti mencuri dan mengganggu ketenteraman awam.

 

Di samping itu, media massa juga boleh memainkan peranan dalam mengatasi perbuatan melepak. Keupayaan media massa dalam mempengaruhi remaja memang tidak dapat dinafikan. Contohnya, media massa seperti televisyen boleh menyiarkan kempen menjauhi perbuatan melepak. Surat khabar juga boleh menyiarkan rencana tentang keburukan melepak agar dapat menyedarkan golongan remaja.

CARA MENGGALAKKAN MINAT MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT

Membaca merupakan amalan mulia yang perlu ada di kalangan masyarakat. Dengan mengamalkan budaya membaca diharapkan rakyat akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Budaya membaca ini masih dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat walaupun, isu ini kerap dibincangkan dalam media massa. Oleh itu, beberapa cara perlu dilaksanakan agar aktiviti membaca menjadi budaya masyarakat.

Budaya membaca perlu bermula dari rumah kerana ibu bapa merupakan pihak pertama yang berupaya membentuk budaya membaca seseorang individu. Suasana keluarga juga amat mempengaruhi anak-anak terutama daripada segi amalan membaca. Oleh itu, ibu bapa wajar membelikan buku untuk bacaan anak-anak sejak mereka kecil lagi.. lbu bapa boleh membaca bersama anak-anak kerana aktiviti sebegini menyeronokkan anak-anak dan ia dapat menggalakkan anak-anak membaca.

Selain keluarga, masyarakat juga berperanan mempengaruhi generasi muda agar gemar membaca. Masyarakat mesti menjadikan aktiviti membaca sebagai budaya hidup seharian. Aktiviti membaca semasa menunggu bas dan ketika dalam kenderaan seperti yang dilakukan oleh rakyat Jepun patut diamalkan oleh masyarakat di negara kita kerana aktiviti ini banyak kebaikannya. Dengan melakukan aktiviti pembacaan pada setiap masa, maka akan terbentuklah masyarakat yang berilmu.

Selain itu, Kementerian Pelajaran juga boleh memainkan peranan. Contohnya, Kementerian Pelajaran boleh menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar dengan mengadakan pelbagai pertandingan yang berbentuk ilmu pengetahuan seperti pertandingan kuiz dan pertandingan mengarang. Pihak Kementerian Pelajaran juga perlu melengkapkan perpustakaan sekolah dengan buku-buku yang menarik dan berkualiti bagi mendorong pelajar untuk membaca. Pada setiap perhimpunan mingguan, pengetua sekolah wajar mengingatkan pelajar tentang budaya membaca dalam kehidupan seharian.

Di samping itu, pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan bagi melaksanakan program yang dapat menimbulkan minat membaca di kalangan masyarakat. Contohnya, pihak kerajaan boleh memperbanyakkan perkhidmatan Perpustakaan Bergerak di kampung-kampung yang tiada perpustakaan awam. Sesungguhnya, sesebuah negara akan maju jika masyarakat mempunyai banyak pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Media massa juga boleh memainkan peranan dalam membentuk budaya membaca. Hal ini kerana media massa dapat mempengaruhi minda penonton atau audiens. Oleh itu, pihak media massa perlu menyokong usaha kerajaan untuk membentuk budaya membaca dalam masyarakat seperti menyiarkan rencana tentang kebaikan membaca. Pada masa yang sama, harga surat khabar dan majalah juga mestilah berpatutan dan mampu dibeli oleh semua golongan masyarakat.

5 KEBAIKAN INTERNET DALAM KEHIDUPAN

Dengan kewujudan internet pada kini telah banyak mempengaruhi kehidupan kita. Internet boleh mendatangkan pelbagai kesan kepada masyarakat dan negara. Jika kita menggunakan internet untuk tujuan baik maka banyak faedah boleh didapati melaluinya. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan internet dengan baik. Terdapat banyak kebaikan jika kita menggunakan internet dengan baik. Berikut adalah beberapa kebaikan secara umum kebaikan internet kepada kita.

 

# Mendapatkan Maklumat

Antara kebaikan internet ialah ia membolehkan kita mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh, internet banyak digunakan oleh pelajar sekolah dan pelajar universiti untuk mendapatkan maklumat tentang pelajaran. Dengan menggunakan perkhidmatan internet, kita akan mendapat maklumat yang diperlukan dengan cepat dan kosnya pun murah. Maklumat-maklumat ini boleh dicetak atau disimpan dalam computer dengan cepat dan mudah.

 

# Berkongsi Maklumat

Selain itu, kita juga boleh menggunakan internet untuk menghantar sesuatu berita atau maklumat. Kita boleh menghantar maklumat atau berita melalui perkhidmatan e-mel. Perkhidmatan e-mel ini adalah percuma dan cepat sampai kepada pihak penerima. Pihak penerima juga boleh menghantar maklumat atau berita kepada kita dengan cepat.

 

# Peluang Perniagaan

Kebaikan internet yang seterusnya ialah ia membantu aktiviti perniagaan. Peniaga boleh mengiklan dan menjual barang-barang keluaran syarikat mereka secara langsung kepada pelanggan di seluruh dunia. Dengan ini peniaga pasti akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Pelanggan juga dapat mengurangkan kos apabila membeli barang-barang daripada internet.

 

# Membayar Bil             

Di samping itu, kita juga boleh membayar pelbagai jenis bil melalui internet. Dengan kemudahan yang ada di internet ini, kita boleh menjimatkan wang bagi kos pengangkutan untuk membayar bil seperti bil telefon, elektrik dan air. Kita juga dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu lagi untuk beratur panjang di kaunter pembayaran bil.

 

# Medium Hiburan

Dengan menggunakan internet, kita juga boleh mendapatkan pelbagai jenis hiburan. Kita boleh mendengar radio daripada pelbagai stesen radio. Kita juga boleh menonton televisyen daripada pelbagai stesen televisyen. Melalui perkhidmatan internet, kita juga boleh menonton pelbagai jenis sukan di seluruh dunia secara langsung.

CARA MEMUPUK PERPADUAN KAUM DALAM NEGARA

Perpaduan kaum mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat dan negara. Isu perpaduan kaum tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara bagi memupuk perpaduan kaum di negara kita.

 

Keluarga boleh memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan kaum. Hal ini kerana ibu bapa boleh mendidik anak-anak agar berbaik-baik dengan kaum lain. Oleh itu, ibu bapa mesti menjadi contoh kepada anak-anak dengan mengamalkan nilai hormat-menghormati terhadap jiran berbilang kaum. Semasa hari perayaan kaum pula, ibu bapa boleh membawa anak-anak menziarahi rumah jiran tetangga.

 

Selain itu, masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum. Contohnya, masyarakat hendaklah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni yang perlu diamalkan ialah nilai bekerjasama dan bertolak ansur. Jika ada wujudnya masalah kaum, pemimpin kaum hendaklah berbincang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

 

Media massa seperti televisyen dan surat khabar juga boleh memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum. Hal ini kerana media massa boleh mempengaruhi minda seseorang tentang sesuatu perkara. Contohnya, stesen televisyen boleh menyiarkan iklan¬iklan yang membawa mesej perpaduan kaum. Surat khabar pula boleh menylarkan rencana tentang kebaikan perpaduan kaum.

 

Di samping itu, pihak sekolah juga boleh memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum. Contohnya, pihak sekolah boleh memberi kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan perpaduan kaum secara berterusan. Pihak sekolah juga boleh merancang program yang melibatkan pelbagai kaum di kalangan pelajar sekolah. Antara program yang boleh dilaksanakan ialah program sukan dan bergotong-royong bagi menceriakan kawasan sekolah.

 

Pihak lain yang boleh memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum ialah pihak kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan bagi melaksanakan program yang boleh memupuk perpaduan kaum. Program Sambutan Bulan Kemerdekaan merupakan program yang baik ke arah perpaduan kaum dan ia mesti diteruskan. Pihak kerajaan juga boleh menangkap individu yang cuba untuk merosakkan perpaduan kaum.