LANGKAH MENANGANI MASALAH DISPLIN PELAJAR

Sedar tidak sedar masalah disiplin pelajar ini didapati semakin bertambah setiap tahun. Masalah disiplin pelajar bukan sahaja menyusahkan diri pelajar tetapi juga ibu bapa dan pihak sekolah. Dalam menangani masalah disiplin pelajar ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak.

 

Peranan Pihak Sekolah

Dalam mengatasi masalah disiplin pelajar, pihak sekolah patut memainkan peranan utama. Pihak sekolah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya di atas masalah disiplin di sekolah. Pihak disiplin sekolah mesti berfungsi dengan baik dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Pelbagai program mesti diadakan untuk menangani masalah displin pelajar seperti mengadakan program membentuk pelajar cemerlang, pelajar bersahsiah dan pelajar cemerlang dalam akademik. Selain itu, pihak sekolah juga boleh meminta bantuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PlBG) dalam menangani masalah disiplin pelajar.

Peranan Kementerian Pelajaran

Kementerian Pelajaran juga boleh mengambil langkah-langkah yang perlu bagi menangani masalah disiplin pelajar di sekolah. Hal ini kerana pihak Kementerian Pelajaran mempunyai kuasa untuk menggubal peraturan baru bagi memperbaiki masalah disiplin pelajar. Kementerian Pelajaran juga mesti memantau keadaan disiplin pelajar di sekolah pada setiap masa. Tindakan Kementerian Pelajaran meminta kerjasama pihak polis dalam menangani disiplin pelajar adalah tindakan yang baik. Selain itu, pihak Kementerian Pelajaran hendaklah mengambil tindakan yang tegas kepada pihak pentadbiran sekolah yang cuba menyembunyikan masalah disiplin pelajar di sekolah mereka.

Peranan Ibu Bapa

Di samping itu, pihak ibu bapa juga perlu membantu pihak sekolah mengatasi masalah disiplin pelajar kerana banyak masa pelajar dihabiskan di rumah bersama ibu bapa. Justeru, ibu bapa perlu memberikan nasihat yang sewajarnya kepada anak mereka untuk mengamalkan nilal-nilai murni di sekolah dan tidak melanggar peraturan sekolah. Di samping itu, ibu bapa juga mesti bertanyakan anak-anak tentang masalah yang dihadapi di sekolah dan cuba membantu mereka untuk menyelesaikannya.

Peranan Pelajar Sendiri

Selain itu, pelajar itu sendiri mestilah mengamalkan nilai-nilai murni ketika berada di sekolah. Antara nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh pelajar ialah baik hati, bertolak ansur dan mematuhi peraturan sekolah. Jika semua pelajar mengamalkan nilai murni, maka tiadalah masalah disiplin di sekolah. Pelajar juga mesti sedar tanggungjawab mereka kepada sekolah dan ibu bapa. Selain itu, didikan agama yang kukuh pasti dapat membantu pelajar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.

1 Comment

Add a Comment
  1. masalah disiplin adalah masalah zamn berzaman..

    tidak akan pupus punya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *