CARA-CARA MENJAGA KEBERSIHAN ALAM SEKITAR

Isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar kerap menjadi bahan paparan dalam surat khabar. Hal ini kerana alam sekitar di negara kita didapati semakin tercemar. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar.

Pihak yang boleh memainkan peranan utama dalam menjaga kebersihan alam sekitar ialah setiap individu atau rakyat di negara ini. Setiap individu atau rakyat mestilah mempunyai kesedaran tentang kepentingan alam sekitar. Contohnya kita mesti bertindak untuk melaporkan kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar jika ternampak pihak tertentu mencemarkan alam sekitar. Sesungguhnya alam sekitar yang bersih dan ceria akan membolehkan rakyat hidup dalam keadaan sihat dan sejahtera.

Selain individu, pihak masyarakat juga boleh memainkan peranan penting. Masyarakat mestilah mengamalkan nilal-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai murni yang perlu diamalkan ialah nilai cintakan kebersihan sungai dan laut. Masyarakat juga mesti mengelakkan diri daripada melakukan pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan alam sekitar terutama pada musim panas.

Pihak pengusaha industri atau kilang juga boleh memainkan peranan dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Pengusaha industri atau kilang mestilah memastikan bahan buangan tidak dibuang ke dalam sungal atau laut. Bahan-bahan buangan kilang mestilah dihantar ke tempat yang dikhaskan oleh pihak kerajaan. Selain itu, jika kilang mereka mengeluarkan asap, asap tersebut mestilah dirawat teriebih dahulu bagi menjaga kebersihan alam sekitar.

Di samping itu, pengusaha pertanian juga boleh memainkan peranan yang penting. Pengusaha pertanian tidak boleh mengambil jalan mudah dengan membakar hutan untuk membuka kawasan pertanian yang baru. Bahan kimia seperti baja dan racun serangga yang digunakan pula hendaklah sentlasa dipantau supaya tidak memasuki sungal yang boleh menyebabkan air sungai tercemar. Semua tong racun serangga juga hendaklah dibuang di tempat yang dikhaskan oleh pihak berkuasa.

Pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan dan kuasa undang­unclang. Pihak kerajaan boleh mengeluarkan perbelanjaan tertentu untuk membersihkan kawasan tertentu, khususnya kawasan kunjungan pelancong. Jika terdapat pihak yang sengaja mencemarkan alam sekitar, plhak kerajaan perlu mengambil tindakan undang­undang yang tegas.

Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kebersihan alam sekitar perlu dijaga setiap masa kerana alam sekitar yang bersih menggambarkan sikap rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Pada pendapat saya, semua pihak mesti berganding bahu untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan ceria boleh menjadi aset kepada negara dalam memajukan sektor pelancongan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *