5 PERANAN PIHAK SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESEDARAN KEMPEN KITAR SEMULA KEPADA PELAJAR

Kempen Kitar Semula merupakan satu kempen yang baik dan perlu diteruskan pada setiap peringkat masyarakat. Bagi meningkatkan kesedaran kitar semula kepada pelajar, peranan pihak sekolah amatlah penting. Terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan kesedaran kitar semula kepada pelajar.

Mengadakan Kempen Kitar Semula

Pihak sekolah boleh mengadakan Kempen Kitar Semula di peringkat sekolah. Kempen Kitar Semula ini boleh dibuat selama sebulan oleh pihak sekolah. Semasa kempen berlangsung, semua guru akan mengingatkan pelajar tentang kebaikan menjalankan aktiviti kitar semula di sekolah dan di rumah. Para pelajar akan diminta membawa bahan buangan yang boleh dikitar semula ke sekolah untuk dijual kepada kilang kitar semula.

Mengadakan Ceramah Kitar Semula

Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan ceramah tentang kebaikan aktiviti kitar semula. Plhak sekolah boleh menjemput pegawai daripada Jabatan Alam Sekitar bagi memberikan ceramah tentang kebaikan aktiviti kitar semula. Dalam ceramah ini, pelajar digalakkan untuk bertanya soalan kepada penceramah. Pelajar juga digalakkan membuat catatan tentang kandungan ceramah yang didengar agar pengetahuan yang diperolehi akan kekal lama.

Mengadakan Pameran Kitar Semula

Pihak sekolah juga boleh mengadakan pameran tentang aktiviti kitar semula yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Antara agensi kerajaan yang boleh dipanggil untuk membuat pameran lalah Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, para pelajar juga digalakkan menghasilkan buku skrap tentang aktiviti kitar semula. Sebagal galakan, pihak sekolah perlu memberi hadiah dan sijil kepada pelajar yang berjaya menghasilkan buku skrap terbaik.

Pertandingan Mengarang Kebakan Kitar Semula

Aktiviti lain yang boleh diadakan oleh pihak sekolah ialah mengadakan pertandingan mengarang tentang kebaikan aktiviti kitar semula. Pertandingan ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu menengah rendah dan menengah atas. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingnn kuiz alam sekitar, khususnya yang berkaitan dengan aktiviti kitar semula. Setiap pemenang akan menerima hadiah yang bersesualan daripada pihak sekolah sebagai galakan kepada pelajar.

Mengadakan Lawatan Sambil Belajar

Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menganjurkan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang memberikan pengetahuan dan kesedaran tentang aktiviti kitar semula. Antara tempat-tempat tersebut lalah kilang memproses bahan kitar semula. Semasa lawatan ini, pihak sekolah perlu menggalakkan pelajar bertanya soalan dan mengambil gambar. Bahan-bahan yang diperolehi ini pula akan diolah supaya menjadi buku skrap secara kumpulan untuk rujukan dan pengetahuan kepada pelajar lain.

Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah ini perlu dilakukan secara berterusan kerana program kitar semula banyak kebaikannya. PihakĀ ibu bapa juga mesti mengamalkan aktiviti kitar semula di rumah, agar anak-anak mereka mendapat contoh yang baik. Dengan kerjasama semua pihak, pasti Kempen Kitar Semula dapat mencapai objektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *