5 KEBAIKAN MENGAMALKAN SEMANGAT KEJIRANAN DALAM KEHIDUPAN

Adakah anda mengetahui dan mengenali siapakah jiran anda?  Umumnya, jiran adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang atau tetangga. Hidup berjiran memerlukan semangat kejiranan. Semangat kejiranan ini merujuk kepada tahap keakraban dalam hubungan sesama jiran. Pada masa kini semangat kejiranan amat jelas kelihatan dalam masyarakat luar bandar jika dibandingkan masyarakat bandar. Apakah kebaikan semangat kejiranan dalam kehidupan kita?

Dapat Membantu Jika Menghadapi Masalah

Antara kebaikan semangat kejiranan ialah kita akan mudah mendapat bantuan jika kita menghadapi sesuatu masalah. Seperti yang kita sedla maklum bahawa kehidupan kita tidak dapat lari daripada perkara luar dugaan seperti kebakaran, kemalangan atau kematian. Jika kita menghadapi sesuatu bencana sudah tentunya jiranlah orang yang paling cepat dapat membantu kita. Begitu juga jlka kita sakit, jiranlah yang kita harapkan untuk menghantar kita ke klinik atau hospital bagi mendapatkan rawatan.

Menjamin Keselamatan Tempat Tinggal

Selain itu, semangat kejiranan yang terjalin akan menjamin keselamatan tempat tinggal kita. Semangat kejiranan akan mendorong jiran kita menjaga keselamatan tempat tinggal kita. Jika jiran kita mendapati ada orang yang tidak dikenali datang atau memasuki rumah kita pada waktu kita tiada di rumah, jiran pasti akan menghubungi kita. Contoh pada musim perayaan, jika kita pulang ke kampung untuk menziarahi rumah saudara-mara, jiranlah orang yang kita harapkan dapat membantu menjaga rumah kita.

Membantu Menjayakan Majlis Keramaian

Kebaikan lain semangat kejiranan ialah jiran akan dapat membantu kita dalam menjayakan majlis keramaian. Majlis keramaian yang kita adakan kadangkala memerlukan bantuan jiran di sekeliling kita. Dengan adanya bantuan jiran ini majlis tersebut menjadi ringan dan Berjaya dilaksanakan.

Mencegah Gejala Negatif Di Kawasan Kejiranan

Semangat kejiranan yang terjalin juga membolehkan gejala negatif di tempat tinggal kita dicegah. Jiran yang baik, pastinya dapat mendidik dan menasihati anak mereka agar tidak melakukan perkara negatif yang boleh mengganggu ketenteraman membuat bising dan perkara berbahaya di kawasan kejiranan

Memupuk Semangat Perpaduan

Di samping itu, semangat kejiranan membantu memupuk semangat perpaduan dikalangan rakyat dalam Negara kita. Perpaduan yang terjalin akan membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai.

Nyatalah semangat kejiranan banyak memberi manfaat baik kepada diri sendiri, penduduk setempat dan masyarakat umumnya. Manfaat yang lebih besar lalah semangat kejiranan ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *