5 KEBAIKAN MENGADAKAN PROGRAM KITAR SEMULA

Mengelakkan Pencemaran Alam Sekitar

Antara kebaikan program kitar semula ialah kita dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Melalui program kitar semula, bahan-bahan buangan seperti kertas, kaca dan plastik akan dikumpulkan dan dihantar ke kilang kitar semula. Oleh itu, alam sekitar akan menjadi bersih kerana bahan buangan tidak dibuang sesuka hati ke dalam sungai, laut atau semak. Sesungguhnya, alam sekitar yang bersih akan menghindarkan kita daripada penyakit yang dibawa oleh nyamuk, lipas dan tikus.

Menambahkan Pendapatan

Selain itu, program kitar semula dapat menambahkan pendapatan kita. Bahan-bahan buangan seperti plastik, kertas dan besi ada harganya di pasaran. Kita akan memperolehi wang apabila menjual barang-barang ini kepada pihak kilang kitar semula. Wang yang kita perolehi ini boleh digunakan untuk membeli barang-barang keperluan harian kita.

Memupuk Nilai-Nilai Murni

Dengan melakukan aktiviti kitar semula, kita juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah berjimat cermat, bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar. Melalui amalan berjimat cermat, kita akan menggunakan bekas plastik sehingga rosak dan tidak membazir. Melalui amalan bertanggungjawab pula, kita akan mengitar semula barangan yang boleh dikitar semula dan tidak akan membuangnya ke dalam semak atau ke dalam sungai.

Menjimatkan Sumber Alam

Di samping itu, kita dapat menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan. Dengan aktiviti kitar semula kertas-kertas lama, kita dapat mengelakkan penebangan pokok bagi menghasilkan kertas. Kitar semula besi buruk pula dapat mengelakkan logam besi cepat habis. Bagi bahan plastik pula, kita bukan sahaja dapat menjimatkan sumber untuk membuat bahan plastik tetapi kita juga dapat mengelakkan kesan buruk daripada bahan kimia yang dihasilkannya.

Memberi Peluang Pekerjaan

Aktiviti kitar semula juga dapat membuka satu lagi peluang pekerjaan kepada rakyat di kilang kitar semula. Secara tidak langsung aktiviti ini juga dapat mengurangkan kadar pengangguran di kalangan rakyat. Sesungguhnya, rakyat yang mempunyai pekerjaan akan dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Rakyat yang mempunyai pekerjaan juga akan terhindar daripada melakukan masalah sosial seperti mencuri dan merompak.

Aktiviti kitar semula mendatangkan banyak kebaikan kepada rakyat dan negara. Oleh itu, semua pihak mesti berganding bahu untuk menjayakan aktiviti kitar semula. Kempen kitar semula mesti diteruskan oleh pihak kerajaan agar dapat memberikan kesedaran yang berpanjangan kepada masyarakat. Pihak sekolah pula wajar menjadikan aktiviti kitar semula sebagal program tahunan sekolah untuk memupuk amalan kitar semula di kalangan pelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *