CARA-CARA MENJAGA KEBERSIHAN ALAM SEKITAR

Isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar kerap menjadi bahan paparan dalam surat khabar. Hal ini kerana alam sekitar di negara kita didapati semakin tercemar. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar.

Pihak yang boleh memainkan peranan utama dalam menjaga kebersihan alam sekitar ialah setiap individu atau rakyat di negara ini. Setiap individu atau rakyat mestilah mempunyai kesedaran tentang kepentingan alam sekitar. Contohnya kita mesti bertindak untuk melaporkan kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar jika ternampak pihak tertentu mencemarkan alam sekitar. Sesungguhnya alam sekitar yang bersih dan ceria akan membolehkan rakyat hidup dalam keadaan sihat dan sejahtera.

Selain individu, pihak masyarakat juga boleh memainkan peranan penting. Masyarakat mestilah mengamalkan nilal-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai murni yang perlu diamalkan ialah nilai cintakan kebersihan sungai dan laut. Masyarakat juga mesti mengelakkan diri daripada melakukan pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan alam sekitar terutama pada musim panas.

Pihak pengusaha industri atau kilang juga boleh memainkan peranan dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Pengusaha industri atau kilang mestilah memastikan bahan buangan tidak dibuang ke dalam sungal atau laut. Bahan-bahan buangan kilang mestilah dihantar ke tempat yang dikhaskan oleh pihak kerajaan. Selain itu, jika kilang mereka mengeluarkan asap, asap tersebut mestilah dirawat teriebih dahulu bagi menjaga kebersihan alam sekitar.

Di samping itu, pengusaha pertanian juga boleh memainkan peranan yang penting. Pengusaha pertanian tidak boleh mengambil jalan mudah dengan membakar hutan untuk membuka kawasan pertanian yang baru. Bahan kimia seperti baja dan racun serangga yang digunakan pula hendaklah sentlasa dipantau supaya tidak memasuki sungal yang boleh menyebabkan air sungai tercemar. Semua tong racun serangga juga hendaklah dibuang di tempat yang dikhaskan oleh pihak berkuasa.

Pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan dan kuasa undang­unclang. Pihak kerajaan boleh mengeluarkan perbelanjaan tertentu untuk membersihkan kawasan tertentu, khususnya kawasan kunjungan pelancong. Jika terdapat pihak yang sengaja mencemarkan alam sekitar, plhak kerajaan perlu mengambil tindakan undang­undang yang tegas.

Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kebersihan alam sekitar perlu dijaga setiap masa kerana alam sekitar yang bersih menggambarkan sikap rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Pada pendapat saya, semua pihak mesti berganding bahu untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan ceria boleh menjadi aset kepada negara dalam memajukan sektor pelancongan.

5 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR KEPADA MANUSIA

Pencemaran alam sekitar yang berlaku melanda pada masa kini telah mendatangkan beberapa keburukan kepada masyarakat dan negara. Banyak masalah yang telah timbul akibat daripada pencemaran alam sekitar.

 

Mendatangkan banyak penyakit
Pencemaran alam sekitar yang berlaku boleh mendatangkan  banyak penyakit kepada manusia. Hal ini kerana alam sekitar yang kotor akan menyebabkan pelbagai jenis serangga yang membawa penyakit  seperti nyamuk aedes dapat membiak dengan lebih banyak. Umum mengetahui bahawa gigitan nyamuk aedes ini  boleh menyebabkan penyakit demam denggi. Manakala, udara yang tercemar pula akan menyebabkan masalah pernafasan seperti penyakit asma.

 

 Boleh menyebabkan bencana alam
Selain itu, pencemaran alam sekitar juga akan menyebabkan bencana alam. Sebagal contoh, pencemaran daratan boleh menyebabkan banjir lumpur apabila hujan turun dengan lebat. Bencana alam seperti tanah runtuh boleh berlaku apabila kawasan tanah tinggi telah digondolkan untuk membina kawasan perumahan atau kawasan perindustrian. Selain itu, kejadian banjir kilat juga berpunca daripada kegiatan pembuangan sampah ke dalam sungai hingga menyebabkan pengaliran air sungai ke laut terhalang oleh sampah sarap tersebut.

 

 Menyebabkan keseimbangan alam sekitar terjejas
Pencemaran alam sekitar juga boleh menyebabkan keseimbangan alam sekitar terjejas. Apabila banyak hutan ditebang, kandungan gas oksigen akan berkurangan manakala kandungan karbon dioksida pula meningkat. Pencemaran udara juga akan menyebabkan berlakunya hujan asid. Selain itu menurut kajian, cuaca dunia yang tidak menentu adalah disebabkan oleh kadar pencemaran alam yang semakin bertambah.

 

 Menjejaskan sektor pertanian negara
Di samping itu, pencemaran alam sekitar telah menjejaskan sektor pertanian negara. Hasil pertanian didapati semakin menurun dan kualitinya pula menjadi kurang baik. Petani terpaksa menggunakan baja yang banyak untuk meningkatkan hasil dan hal ini boleh menjejaskan kesihatan manusia. Pembiakan hidupan laut seperti ikan dan udang juga semakin berkurangan akibat pencemaran air sungai dan laut.

 

Sektor perlancongan terganggu
Pencemaran alam sekitar yang berlaku juga boleh menyebabkan sektor pelancongan negara terganggu. Hal ini kerana banyak tempat menarik telah tercemar dengan sampah sarap. Pantai-pantai yang cantik juga telah tercemar dengan minyak hitam daripada kapal¬kapal laut. Oleh itu, para pelancong tidak mahu datang ke kawasan pelancongan ini dan kerajaan terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk membersihkan tempat-tempat pelancongan ini.

5 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR YANG SERING DILAKUKAN OLEH MANUSIA

Pencemaran Sungai

Antara pencemaran alam sekitar yang selalu terjadi ialah pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai berlaku disebabkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab membuangan  bahan-bahan yang kotor ke dalam sungai seperti sisa toksik dari kilang dan sampah sarap yang dibuang oleh orang ramai ke dalam sungai. Sesungguhnya, air sungai yang kotor ini boleh menjejaskan kesihatan masyarakat jika ia digunakan sebagai keperluan harian seperti air minuman dan untuk mandi.

Pencemaran Air Laut

Selain itu, berlaku juga pencemaran air laut yang boleh mendatangkan pelbagai masalah kepada manusia. Malah bukan manusia sahaja yang terganggu dengan masalah ini tetapi haiwan juga. Pencemaran air laut ini telah menyebabkan hidupan laut seperti ikan, sotong dan udang mati. Pencemaran air laut ini berlaku kerana pembuangan sisa toksik dan pembuangan minyak hitam segelintir manusia. Sering juga kita degar pencemaran air laut juga boleh berlaku disebabkan tumpahan minyak akibat kebocoran kapal tangki minyak.

Pencemaran Udara

Pencemaran udara juga merupakan satu lagi jenis pencemaran alam sekitar. Pencemaran udara berlaku apabila asap dikeluarkan oleh kenderaa seperti motosikal, kereta dan lori. Pencemaran udara juga boleh terjadi akibat aktiviti pembakaran hutan untuk tujuan pertanian. Pencemaran udara ini boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti sesak nafas.

Pencemaran Daratan

Di samping itu, berlaku juga pencemaran daratan yang boleh memberikan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran daratan ini berlaku akibat perbuatan segelintir manusia melakukan aktiviti pembalakan di hutan tanpa perancangan rapi. Pencemaran daratan juga berlaku apabila ada pihak yang rakus untuk meratakan tanah di kawasan tanah tinggi untuk membina bangunan atau lebuh raya tanpa membuat perancangan rapi. Akibatnya berlaku masalah banjir lumpur sehingga menyebabkan air sungai menjadi kotor serta busuk.

Pencemaran Bunyi

Satu lagi jenis pencemaran alam sekitar adalah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi berlaku kerana sesetengah kenderaan mengeluarkan bunyi kuat yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Antara kenderaan yang mengeluarkan bunyi yang kuat ialah kapal terbang, motosikal dan lori. Kesan negatif  pencemaran bunyi ini akan menyebabkan gegendang telinga kita menjadi rosak seterunya mengakibatkan masalah pendengaran kepada kita.

5 KEBAIKAN MENGADAKAN AKTIVITI BERSUKAN DI SEKOLAH

Menyihatkan Badan 

Kebaikan aktiviti sukan ialah pelajar dapat menyihatkan badan. Badan yang sihat amat penting untuk mencerdaskan minda. Minda yang baik akan dapat membantu pelajar dalam pelajaran. Apabila pelajar terlibat dalam aktiviti sukan, jantung mereka dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu,  aktiviti sukan ini perlu dilakukan dengan berterusan oleh pelajar, pasti mereka dapat mengelakkan daripada penyakit berbahaya.     

 

Mengisi Masa Lapang Dengan Aktiviti Berfaedah

Kebaikan aktiviti sukan di sekolah juga ialah dapat mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah. Masa lapang yang tidak diisi dengan perkara yang berfaedah akan menyebabkan pelajar membazirkan masa mereka. Biasanya pelajar mempunyai banyak masa lapang di sebelah petang. Jika tiada aktiviti sukan, pelajar cenderung untuk menghabiskan masa lapang mereka dengan menonton televisyen, tidur atau melepak di luar rumah. Secara tidak langsung, aktiviti sukan di sekolah telah dapat mengurangkan kegiatan yang berunsur negatif di kalangan pelajar.

Mengcungkil Bakat Dalam Sukan 

Selain itu, aktiviti sukan juga dapat mencungkil bakat pelajar dalam sesuatu acara sukan. Dalam pertandingan yang diadakan di peringkat sekolah, akan muncul pemenang dalam sesuatu acara. Pihak sekolah akan memilih pemenang-pemenang ini untuk mewakili sekolah di peringkat daerah dan seterusnya di peringkat negeri. Bakat-bakat baru ini juga akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di Sekolah Sukan Malaysia. Kebanyakan atlet dan ahli sukan yang ada di negara kita bakatnya dicungkil melalui pertandingan sukan di peringkat sekolah.

 

Memupuk Nilai-Nilai Murni 

Selain itu, aktiviti sukan di sekolah juga dapat memupuk nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Sebenarnya amalan nilai-nilal murni ini penting kepada pelaiar bagi membantu mereka menjadi pelajar yang cemerlang. Banyak nilai murni yang boleh dipupuk secara langsung atau tidak langsung. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah nilai bekerjasama, kerajinan, bertanggungjawab dan mematuhi peraturan. Amalan nilai-nilai murni ini membolehkan mereka menjadi peiajar yang baik di sekolah mahupun di rumah.    

 

Memupuk Perpaduan 

Kebaikan seterusnya aktiviti sukan di sekolah ialah dapat memupuk perpaduan di kalangan pelajar. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, perpaduan kaum amat penting dan ia perlu dipupuk dari awal. Dengan menyertal aktiviti sukan, nilai toleransi dan nilai berkerjasama antara kaum dapat dipupuk kepada semua pelajar. Dengan wujudnya perpaduan kaum, pasti negara akan terus aman dan bertambah maju serta dapat dijadikan contoh oleh negara-negara lain.

5 PUNCA VANDALISME DI KALANGAN REMAJA MASA KINI

Sikap Remaja Sendiri 

Punca vandalisme ini jika diteliti dengan mendalam adalah disebabkan daripada diri remaja itu sendiri. Remaja yang melakukan vandalisme kerana mereka tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Remaja juga tidak memikirkan masalah yang dihadapi oleh orang ramai dan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan kesan daripada perbuatan vandalisme yang mereka lakukan. Antara kemudahan awam yang sering dirosakkan oleh remaja ialah telefon awam, peralatan permainan di taman permainan, dinding perhentian bas dan banyak lagi tempat awam. Oleh itu, remaja yang melakukan vandalisme ini sewajarnya diberi kaunseling dan dihukum dengan sewajarnya.

 

Sikap Negatif Keluarga

Namapak macam tidak logik vandalisme berpunca daripada keluarga. Ya. Sikap negatif keluarga juga turut menjadi faktor penyebab remaja melakukan vandalisme. Kebiasaannya ibu bapa tidak menegur sikap anak yang selalu merosakkan harta benda keluarga. Jika ibu bapa tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menghentikan sikap negatif anak-­anak yang merosakkan harta benda di rumah, pasti tabiat ini akan terbawa-bawa apabila mereka berada di luar rumah. Oleh itu, sewajarnya ibu bapa memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak sejak kecil agar mereka tidak bersikap negatif.

 

Pengaruh Negatif Rakan Sebaya

Sebahagian daripada permasalahan vandalisme adalah kerana pengaruh rakan. Jika remaja tersalah memilih kawan, pasti mereka akan terjerumus dalam kegiatan negatif seperti vandalisme. Contohnya, permainan kanak-kanak di taman permainan akan dirosakkan setelah kumpulan remaja terbabit bermain di situ untuk menunjukkan kehebatan kepada rakan yang lain. Sikap masyarakat yang tidak menegur sikap vandalism remaja memburukkan lagi permasalahan ini.

 

Pengaruh Negatif Media Massa 

Media massa juga hanyak mempengaruhi perbuatan vandalisme di kalangan remaja. Sevbagai contoh, terdapat stesen televisyen yang menyiarkan program-program yang bercorak ganas dan merosakkan harta benda yang boleh mempengaruhi remaja. Sebahagian daripada remaja terdorong untuk melakukan perkara yang sama apabila menonton rancangan sebegitu. Permainan video tentang pergaduhan sememangnya juga  secara tidak langsung boleh membentuk sikap remaja yang sengaja merosakkan harta benda awam. Pihak media massa khususnya pihak berwajib sewajarnya menapis filem-filem sebegini dengan lebih ketat  sebelum disiarkan di kaca televisyen.


Kelemahan Penguatkuasaan Undang-Undang
 

Penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga menjadi pendorong kepada perbuatan vandalisme. Setakat ini, tidak ramai remaja yang ditangkap kerana perbuatan vandalisme. Keadaan juga sedemikian menyebabkan para remaja tidak takut untuk melakukan vandalisme. Oleh itu, pihak berkuasa patut menambah pegawal bagi membuat rondaan dan pemantauan di tempat-tempat yang selalu berlakunya vandalisme. Selain itu, pesalah vandalisme perlu didakwa di mahkamah supaya menjadi pengajaran kepada orang lain.

 

5 CARA MENGISI MASA LAPANG DENGAN AKTIVITI YANG BERFAEDAH

Masa lapang yang tidak diisi dengan kerja-kerja yang berfaedah akan merugikan seseorang. Sesungguhnya masa itu amat berharga seperti emas. Oleh itu, kita tidak harus membazirkan masa dengan begitu sahaja. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mengisi masa

 

Membaca

Membaca adalah aktiviti yang boleh kita lakukan apabila kita mempunyai masa lapang. Aktiviti membaca banyak faedahnya kepada kita. Di samping dapat menambahkan pengetahuan, kita juga dapat memperbaiki penguasaan bahasa dan menambahkan perbendaharaan bahasa. Antara bahan bacaan yang sesuai dibaca pada masa lapang lalah akhbar, majalah dan buku-buku agama atau motivasi.

 

Menanam Pokok Hiasan

Menanam pokok hiasan di halaman rumah juga merupakan aktiviti masa lapang yang baik. Rumah yang dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan akan mencantikkan lagi pemandangan rumah tersebut. Di samping itu, udara di sekeliling rumah menjadi lebih bersih dan segar. Antara pokok hiasan yang boleh ditanam ialah pokok bunga kertas, bunga raya dan pokok puding.

 

Beriadah

Di samping itu, aktiviti beriadah juga sesuai untuk mengisi masa lapang kita. Aktiviti beriadah boleh kita lakukan di taman permainan atau di tepi pantai. Aktiviti riadah juga boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan dan memupuk nilai-nilai murni di kalangan ahli keluarga jika dilakukan bersama-sama ahli keluarga. Antara aktiviti riadah lalah berjoging, menunggang basikal dan berenang di tepi pantal. Dalam melakukan aktiviti riadah, aspek keselamatan perlu diutamakan.

 

Memancing Ikan

Masa lapang kita juga boleh diisi dengan memancing ikan. Di samping mengisi masa lapang, aktiviti memancing juga membolehkan seseorang mendapat ikan untuk dijadikan makanan keluarga. Lazimnya, aktiviti memancing juga membolehkan seseorang mempraktikkan nilai kesabaran dalam kehidupan. Aktiviti memancing ikan boleh dilakukan di tepi pantai, di tepi sungai dan di kolam. Jika dilakukan bersama keluarga, pasti hubungan kekeluargaan menjadi semakin erat.   

 

Menziarahi keluarga dan saudara-mara

Menziarahi keluarga dan saudara-mara juga merupakan aktiviti yang boleh kita lakukan pada masa lapang. Kehidupan masa kini yang semakin sibuk menjadikan hubungan kekeluargaan semakin longgar. Aktiviti menziarahi keluarga akan dapat merapatkan semula hubungan kekeluargaan. Hari yang sesuai untuk aktiviti ziarah ialah pada hujung minggu atau cuti umum. Aktiviti ziarah-menziarahi begini dapat mewujudkan keluarga bahagia.

5 KEBAIKAN AMALAN MEMBACA DALAM KALANGAN MASYARAKAT

Menambahkan Pengetahuan

Antara kebaikan membaca ialah kita dapat menambahkan pengetahuan. Bahan-bahan yang boleh kit abaca untuk menambahkan pengetahuan ialah buku, majalah dan surat khabar. Pengetahuan yang kita perolehi daripada pembacaan boleh digunakan untuk menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, pengetahuan kita tentang pemakanan seimbang membolahkan kita mengamalkan pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat agar tubuh kita akan menjadi sihat.

Mengisi Masa Dengan Berfaedah

Selain itu, membaca juga membolehkan kita mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Setiap orang memiliki masa lapang pada setiap hari. Jika kita tidak menggunakan masa lapang yang kita miliki dengan baik, kita akan rugi. Oleh itu, ibu bapa perlu mendorong anak untuk membaca apabila ada masa lapang dan sebaik-baiknya ibu perlu membaca bersama  anak-anak.

Mencerdaskan Minda

Kebaikan lain aktiviti membaca ialah dapat mencerdaskan minda kita. Malalui pembacaan, minda akan memproses maklumat yang dibaca dan  dapat mengingat apa yang dibaca dalam jangka masa yang lama. Rangsangan pada minda ini njuga akan mencerdaskan minda kita. Minda yang cerdas akan dapat mengeluarkan idea-idea baru dan dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis.

Membantu  Lulus Dalam Peperiksaan Cemerlang

Di samping itu, dengan membaca juga membolehkan seseorang pelajar lulus dalam peperiksaan dengan cemerlang. Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan pelajar banyak membaca seperti mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Bahasa Malaysia. Dengan banyak membaca, pelajar akan dapat mengingati dan memahami sesuatu topic atau tajuk dengan baik. Pelajar yang lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akan berpeluang melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi.

Memupuk Nilai-Nilai Murni

Kebaikan membaca seterusnya ialah kita dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni ini terpupuk dalam diri secara tidak langsung atau secara tidak langsung. Nilai-nilai murni yang akan terpupuk dalam diri ialah nilai menghargai masa dan kerajinan. Sikap rajin membaca ini juga akan menjadi contoh kepada orang lain dan secara tidak langsung dapat merangsang orang lain untuk turut sama mengamalkan budaya

5 KEBURUKAN AMALAN MEROKOK KEPADA MANUSIA

Menjejaskan Kesihatan Diri

Keburukan utama tabiat merokok ialah boleh menjejaskan kesihatan diri. Tabiat merokok mendedahkan kita kepada pelbagai jenis penyakit kronik. Antara penyakit kronik tersebut ialah barah paru-paru, barah hati, barah mulut dan penyakit jantung. Sesungguhnya, penyakit-penyakit ini boleh membawa kematian

 

Menjejaskan Kesihatan Keluarga

Selain itu, tabiat merokok juga boleh menjejaskan kesihatan keluarga. Asap rokok yang terdapat di dalam udara rumah akan menyebabkan keluarga terdedah kepada penyakit berbahaya. Hai ini kerana asap rokok mengandungi pelbagai jenis bahan kima beracun yang amat berbahaya. Apabila terdapat ahli keluarga sakit,pasti ia akan menyusahakan semua orang dalam keluarga.

 

Pembaziran Wang

Tabiat merokok juga menyebabakan berlakunya pembaziran wang. Dalam sehari perokok terpaksa berbelanja puluhan ringgit untuk membeli rokok. Dengan ini perbelanjaan sara hidup perokok akan bertambah dan apa yang pasti tiada maanfaat yang diperolehi daripada tabiat ini.Jika seseorang tidak merokok,pasti mereka boleh mennyimpan wang tersebut untuk masa depan.

 

Mengotorkan Alam Sekitar

Disamping itu, tabiat merokok juga boleh mengotorkan alam sekitar, Udara akan menjadi tercemar dengan asap rokok. Selain itu, terdapat juga perokok yang sengaja membuang punting atau kotak rokok di tempat awam. Keadaan ini boleh mencemarkan alam sekitar sekali gus boleh merosakkan imej negara pada pandangan pelancong asing.

 

Boleh Menyebabkan Kebakaran

Tabiat merokok juga boleh menyebabakan berlakunya kebakara. Kebakaran boleh berlaku apabila perokok membuang punting rokok yang masih berasap di semak atau tampat pembuangan sampah. Kebakaran yang berlaku akan merosakkan tanaman, harta benda dan mendatangkan kesusahan kepada  anggota bomba.Alam sekitar juga akan tercemar dengan asap tebal dan ia boleh menyebabkan terjadinya jerebu.

5 CONTOH AMALAN BERJIMAT CERMAT YANG PERLU KITA LAKUKAN SETIAP HARI

Menjimatkan Masa

‘Masa itu emas’. Orang yang pandai menjimatkan masa lazimnya akan berjaya dalam kehidupannya. Oleh itu, sewajarnya kita menggunakan masa yang ada ini dengan sebaik mungkin. Kejayaan kita menguruskan masa dengan baik, akan menentukan kualiti hidup dan imej diri kita. Antara aktiviti yang baik dan berfaedah untuk memenuhi masa lapang yang kita miliki ialah menuntut ilmu, bekerja dan membuat kerja-kerja amal terhadap masyarakat.

 

Menjimatkan Wang

Sesungguhnya, wang amat penting dan diperlukan oleh semua manusia dalam kehidupan seharian. Kebiasaannya, seseorang akan memperoleh wang setelah melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang yang mengamalkan sikap berjimat cermat akan menggunakan wang yang diperolehinya untuk perkara yang benar-benar perlu sahaja seperti tempat tinggal, makanan dan perubatan. Biasanya orang yang berjimat cermat akan berbelanja secara sederhana sahaja.   

 

Menjimatkan Penggunaan Air

Kita juga mesti berjimat cermat dalam penggunaan air. Dengan berjimat dalam penggunaan air, kita dapat menjauhkan perbuatan membazir dan berjimat dalam pembayaran bil air. Perbuatan membazir air hanya akan meningkatkan kos hidup dan membebankan kerajaan untuk mencari sumber air yang baru berikutan sumber air kita yang semakin berkurangan. Jika kita mandi atau membasuh kereta, pastikan air paip tidak dibiarkan mengalir jika tidak digunakan.

 

Menjimatkan Elektrik

Penggunaan elektrik semakin penting dalam kehidupan kita. Kehidupan harian kita pasti akan terganggu dan bermasalah jika tiada bekalan elektrik. Oleh sebab tenaga elektrik yang kita gunakan perlu dibayar, maka sudah pastinya kita perlu berjimat. Antara contoh amalan berjimat cermat dalam penggunaan elektrik di rumah ialah memadamkan lampu dan kipas yang tidak digunakan.

 

Menjimatkan Penggunaan Telefon

Dalam kehidupan masa kini, penggunaan telefon sudah menjadi satu keperluan. Penggunaan telefon memang banyak kebaikannya. Walaupun begitu, kita hendaklah berjimat cermat dalam penggunaannya. Kajian mendapati pengguna telefon bimbit telah meningkat dengan mendadak di kalangan rakyat. Keadaan ini pastinya akan menambah kos hidup seseorang. Sebaik-baiknya, kita menggunakan telefon jika perlu sahala seperti urusan kerja dan kecemasan.

5 GEJALA SOSIAL YANG SERING DILAKUKAN OLEH REMAJA

Aktiviti Melepak

Aktiviti melepak di kalangan remaja merupakan isu yang hangat diperkatakan dari dahulu lagi. Isu ini didapati masih berterusan dan tidak menampakkan titik penamat. Aktiviti remaja melepak ini sebenarnya merugikan para remaja kerana mereka telah membazirkan masa lapang mereka. Antara tempat yang sering menjadi lokasi melepak ialah pusat membell-belah, pusat snuker dan di tepi-tepi jalan. Aktiviti melepak ini boleh juga mendatangkan masalah lain seperti pergaduhan dan gangguan ketenteraman awam.

 

Merempit

Selain itu, para remaja cenderung untuk menjadi mat rempit dan menyertai lumba haram. Aktiviti merempit dan lumba haram ini bukan sahaja membahayakan diri sendiri malahan boleh mengancam nyawa orang lain. Aktiviti merempit dan lumba haram ini banyak dilakukan pada malam minggu dan di jalan-jalan yang strategik. Tindakan pihak polis membanteras lumba haram patut dipuji dan sebagai masyarakat, kita patut memberikan kerjasama sepenuhnya dalam membenteras gejala merempit ini.

 

Merokok dan Menagih Dadah

Selain itu, aktiviti merokok dan menagih dadah juga merupakan gejala sosial yang sering dilakukan oleh remaja. Aktiviti merokok boleh mendorong kepada berlakunya aktiviti penagihan dadah. Aktiviti menagih dadah ini sebenarnya boleh menyebabkan penyakit AIDS yang membawa maut. Oleh itu, musuh nombor satu negara ini perlu terus dibanteras hingga ke akar umbi.

 

Vandalisme

Perbuatan vandalisme juga merupakan gejala sosial yang sering dilakukan oleh golonganremaja kini. Banyak harta awam sering diconteng dan dirosakkan oleh segelintir remaja yang tidak bertanggungjawab Kerosakan harta benda awam ini telah mendatangkan kesulitan kepada orang awam. Antara harta awam yang selalu dirosakkan oleh remaja ialah telefon awam, tandas awarn, papan tanda dan tempat menunggu bas. Justeru, perbuatan vandalisme ini perlu dibanteras supaya kehidupan masyarakat lebih tenteram dan harmoni.   

 

Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas di kalangan remaja juga merupakan gejala sosial yang selalu berlaku. Pergaulan bebas ini akan membawa kepada pelakuan seks rambang yang boleh mengakibatkan kelahiran anak luar nikah.